0182-352060

Mail ons

info@fysiofitness-bergambacht.nl

Bezoek ons

Meidoornstraat 5 - Bergambacht

Kinderfysiotherapie

wat is Kinderfysiotherapie?

Kinderfysiotherapie richt zich op de motorische ontwikkeling van kinderen.

Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. Door te bewegen (motoriek) en te spelen leert het kind zijn eigen omgeving en zichzelf kennen. Bij sommige kinderen verloopt de ontwikkeling anders dan bij leeftijdgenootjes. Daar komt de kinderfysiotherapeut in beeld.

Voor welke kinderen?

BABY
Een baby gaat rollen, kruipen en staan. Wanneer bijvoorbeeld opvalt dat uw baby:

 • Een duidelijke voorkeurshouding heeft (hoofdje steeds naar één kant, beweegt één lichaamshelft meer dan de andere zijde)
 • Veel huilt en/of heel gespannen is
 • Voedingsproblemen heeft
 • Moeilijk contact met de omgeving krijgt
 • Wanneer de ontwikkeling duidelijk langzamer is dan bij leeftijdsgenootjes

PEUTER
Een peuter (2 tot 4 jaar) leert rennen, springen, klimmen en fietsen op een driewieler.
Wanneer bijvoorbeeld opvalt dat uw peuter:

 • Moeite heeft met bovengenoemde vaardigheden
 • Laat of afwijkend loopt, veel struikelt
 • Er een opvallend verschil is tussen de linker en de rechter lichaamsfuncties

BASISSCHOOLKIND
Een basisschoolkind leert steeds verfijndere en ingewikkeldere vaardigheden, zoals bijvoorbeeld fietsen op een tweewieler, zwemmen en schrijven.
Op deze leeftijd kan een kind problemen ondervinden na een ziekte of ongeval maar ook wanneer uw kind:

 • Onhandiger, minder soepel is in de grove motoriek dan leeftijdsgenootjes
 • Moeite heeft met de fijne motoriek (leren schrijven)
 • Een houdingsafwijking heeft
 • Ademhalingsproblemen heeft (bijvoorbeeld astma)

VERWIJZING NODIG?

Als ouders / verzorgers, consultatiebureau(arts), jeugdarts of leerkracht een probleem signaleren kan, na overleg met de huisarts of specialist (kinderarts), een verwijzing volgen naar de kinderfysiotherapeut.

Sinds 1 januari 2006 kunt u ook direct naar de kinderfysiotherapeut voor een zogenaamde screening van uw kind. De kinderfysiotherapeut bepaalt dan, in samenspraak met u, of uw kind therapie nodig heeft en of u daarvoor de huisarts dient te raadplegen.

Neem gerust contact op met de praktijk, onze geregistreerd kinderfysiotherapeut Maaike van Driel helpt u graag!

uw therapeut

Maaike van DRIEL

Kinderfysiotherapeut

AFSPRAAK MAKEN

OF ANDERE VRAGEN?

BEZOEK ONS

OP ONZE PRAKTIJK